AGRO BIO BRICHET SRL
офис: Bucuresti, Str. Drumul Valea Furcii Nr. 93A, Birou 18, Sector 6
Шоурум: Ilfov, Bragadiru, sos. Centurii Nr.5-7

UniCredit Bank, Agentia Drumul Taberei SWIFT: BACXROBU
Cont RON: RO58 BACX 0000 0015 3151 2000

Работни часове: Luni - Vineri 09.00 - 19.00

телефон:
Administrator Pascal Dorin +40765.70.10.50
Подвижен:
Service - Suport tehnic +40744.111.599
Подвижен:
Consultare Fonduri Europene +40765.70.99.97

Данните ви няма да бъдат използвани за други цели, освен за комуникация с вас, а след като свършим с вас, данните ще бъдат изтрити..